Wie is Peter Wouters?

Geboren Antwerpenaar
Op 22 maart 1967 zag Peter Wouters het levenslicht in Antwerpen. Tot zijn acht jaar woonde hij in Wilrijk, maar sindsdien is Deurne zijn thuisbasis. Meer zelfs, Peter is steeds ‘ene van het Ruggeveld’ geweest. Voor groepsleider Peter was de Chiro zijn natuurlijke biotoop en dat leidde tot een huwelijk met de toenmalige groepsleidster. Ondertussen hebben zij drie jongvolwassen kinderen, twee zonen en een dochter.

Peter kwam voor het eerst op voor de N-VA in 2012, bij de gemeenteraadsverkiezingen. Hij werd meteen verkozen en benoemd tot districtsvoorzitter van Deurne. In februari 2016 gaf hij de fakkel door. Hij bleef wel voorzitter van de districtsraad in Deurne, waar hij instaat voor de algemene leiding van de vergadering. In oktober 2018 werd Peter verkozen in de Antwerpse gemeenteraad, waardoor hij niet meer actief deelneemt in de districtsraad in Deurne. Als bestuurslid van N-VA Deurne blijft hij uiteraard achter de schermen zijn steentje bijdragen en probeert hij ook de belangen van Deurne te verdedigen in de Antwerpse gemeenteraad en het Vlaams Parlement.

Een hart voor Deurne
Met ruim 77 000 inwoners is het district Deurne het tweede grootste district van de stad Antwerpen. Als districtsvoorzitter was het vooral zijn taak om te lobbyen bij de stad en de provincie om de belangrijke punten die bij de Deurnese bevolking leven te verdedigen en aan te kaarten. Peter wil er voor zorgen dat Deurne een aangename plaats is om te wonen, met aandacht voor ouderen, kinderen en jonge gezinnen. Bijgevolg zijn mobiliteit, veiligheid en netheid van het district prioritair.

Bovendien liggen de sportclubs, in en rond het Rivierenhof, hem na aan het hart. Samen met het verenigingsleven zijn zij immers belangrijk voor iedereen die een uitlaatklep zoekt, of in de buurt wil integreren.

Met het oog op de toekomst
Zoals elke vader denkt Peter aan de toekomst van zijn kinderen. Hij wil voor hen een job en een betaalbare woning in een veilige en aangename buurt, net zoals elke ouder.

Met dit in het achterhoofd en de kans om het district op de kaart te kunnen zetten, nam hij deel aan de Vlaamse verkiezingen in 2014. Hij werd met meer dan 8 000 voorkeurstemmen verkozen. In het Vlaams Parlement zetelt hij als effectief lid in de Commissie Binnenlands Bestuur en de Commissie Landbouw en als plaatsvervangend lid in de Commissie Economie en de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media.