Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben  vast lid van de Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid, de Commissie Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid en de Deontologische Commissie. Ik ben plaatsvervangend lid van de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media, de Commissie Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid en de Commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering.

Binnen de Commissie Landbouw leg ik me vooral toe op de thema’s die met vlees te maken hebben. Vermits ik in mijn jonge jaren een opleiding tot beenhouwer gevolgd heb, is dit toch een thema dat ik altijd ben blijven opvolgen. Daarnaast volg ik ook de thema’s op die te maken hebben met Stadslandbouw.

In de Commissie Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid kan ik terugvallen op mijn ervaringen als voormalig districtsvoorzitter van Deurne. Mijn focus ligt in deze commissie op Inburgering en Integratie  en andere Stedelijke problematieken.

Als plaatsvervangend lid van de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media werk ik voornamelijk rond Sport. Onder andere lokale sportinfrastructuur en integratieprojecten probeer ik daar goed op te volgen.

Hieronder vind je  het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief.

Recent ingediende documenten

Amendement op het ontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid

van Willy Segers, Peter Wouters, Michel Doomst, Ward Kennes, Mercedes Van Volcem en Nadia Sminate
1709 (2018-2019) nr. 2

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende de mogelijkheden om ontginningsgebieden en haventerreinen tijdelijk in te richten voor de organisatie van lawaaisporten

van Jos Lantmeeters, Peter Wouters, Andries Gryffroy, Herman Wynants, Axel Ronse en Bart Nevens
1766 (2018-2019) nr. 1

Voorstel van decreet houdende wijziging van regelgeving betreffende politiek verlof

van Nadia Sminate, Peter Wouters, Koen Van den Heuvel, Ward Kennes, Marnic De Meulemeester en Bert Maertens
1759 (2018-2019) nr. 1

Recente vragen

Verslag - Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid - woensdag 21 november 2018 10.28u

(2018-2019)

Verslag - Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media - donderdag 8 november 2018 10.32u

(2018-2019)

Verslag - Plenaire middagvergadering nummer 4 - woensdag 10 oktober 2018 14.27u

(2018-2019)

Recente tussenkomsten

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 en over de beleidsbrief Landbouw en Visserij 2018-2019

namens Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid, verslag door Sofie Joosen
15 (2018-2019) nr. 2-F

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 en over de beleidsbrieven Integratie en Inburgering 2018-2019, Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid 2018-2019 en Bestuurszaken 2018-2019

namens Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid, verslag door Kurt De Loor, Sofie Joosen en Ward Kennes
15 (2018-2019) nr. 2-A

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 en over de beleidsbrieven Cultuur 2018-2019, Jeugd 2018-2019, Media 2018-2019 en Sport 2018-2019

namens Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, verslag door Herman Wynants, Miranda Van Eetvelde, Karin Brouwers, Bert Moyaers en Cathy Coudyser
15 (2018-2019) nr. 2-D
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2