Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben  vast lid van de Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid, de Commissie Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid en de Deontologische Commissie. Ik ben plaatsvervangend lid van de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media, de Commissie Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid en de Commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering.

Binnen de Commissie Landbouw leg ik me vooral toe op de thema’s die met vlees te maken hebben. Vermits ik in mijn jonge jaren een opleiding tot beenhouwer gevolgd heb, is dit toch een thema dat ik altijd ben blijven opvolgen. Daarnaast volg ik ook de thema’s op die te maken hebben met Stadslandbouw.

In de Commissie Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid kan ik terugvallen op mijn ervaringen als voormalig districtsvoorzitter van Deurne. Mijn focus ligt in deze commissie op Inburgering en Integratie  en andere Stedelijke problematieken.

Als plaatsvervangend lid van de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media werk ik voornamelijk rond Sport. Onder andere lokale sportinfrastructuur en integratieprojecten probeer ik daar goed op te volgen.

Hieronder vind je  het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief.

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie betreffende de vereenvoudiging en digitalisering van de aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen

van Bert Maertens, Bart Dochy, Marnic De Meulemeester, Peter Wouters, Michel Doomst en Nadia Sminate
1903 (2018-2019) nr. 1

Voorstel van decreet houdende wijziging van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 (opschrift gewijzigd door de commissie: ... houdende wijziging van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012, wat het verkrijgen van een toestemming wegens therapeutische noodzaak en het invoeren van het begrip dopingcontroleur betreft)

van Herman Wynants, Joris Poschet, Lionel Bajart, Peter Wouters, Orry Van de Wauwer en Ludo Van Campenhout
1848 (2018-2019) nr. 1

Amendementen op het voorstel van decreet houdende wijziging van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012

van Herman Wynants, Joris Poschet, Lionel Bajart, Orry Van de Wauwer, Ludo Van Campenhout en Peter Wouters
1848 (2018-2019) nr. 2

Recente vragen

Verslag - Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media - donderdag 04 april 2019 14.13u

(2018-2019)

Verslag - Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media - donderdag 04 april 2019 14.38u

(2018-2019)

Verslag - Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media - donderdag 28 februari 2019 14.11u

(2018-2019)

Recente tussenkomsten

Verslag van de gedachtewisseling over het advies van het Vlaams Vredesinstituut inzake het beperken van de veiligheidsrisico's verbonden aan de schietsport in Vlaanderen

namens Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, verslag door Tine Soens en Peter Wouters
1749 (2018-2019) nr. 2

Verslag van de gedachtewisseling over het advies van het Vlaams Vredesinstituut inzake het beperken van de veiligheidsrisico's verbonden aan de schietsport in Vlaanderen

namens Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, verslag door Tine Soens en Peter Wouters
1749 (2018-2019) nr. 2

Verslag van de hoorzitting over duurzaam en betaalbaar produceren van gezond voedsel

namens Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid, verslag door Herman De Croo
1881 (2018-2019) nr. 2
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2