Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben  vast lid van de Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid, de Commissie Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid en de Deontologische Commissie. Ik ben plaatsvervangend lid van de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media, de Commissie Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid en de Commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering.

Binnen de Commissie Landbouw leg ik me vooral toe op de thema’s die met vlees te maken hebben. Vermits ik in mijn jonge jaren een opleiding tot beenhouwer gevolgd heb, is dit toch een thema dat ik altijd ben blijven opvolgen. Daarnaast volg ik ook de thema’s op die te maken hebben met Stadslandbouw.

In de Commissie Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid kan ik terugvallen op mijn ervaringen als voormalig districtsvoorzitter van Deurne. Mijn focus ligt in deze commissie op Inburgering en Integratie  en andere Stedelijke problematieken.

Als plaatsvervangend lid van de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media werk ik voornamelijk rond Sport. Onder andere lokale sportinfrastructuur en integratieprojecten probeer ik daar goed op te volgen.

Hieronder vind je  het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief.

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet houdende wijziging van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012

van Ludo Van Campenhout, Peter Wouters, Orry Van de Wauwer, Joris Poschet, Lionel Bajart en Herman Wynants
1848 (2018-2019) nr. 1

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende de vereenvoudiging van de administratieve procedure voor de vrijstelling van onroerende voorheffing voor sportinfrastructuur

van Lieve Maes, Paul Cordy, Ludo Van Campenhout, Jos Lantmeeters, Peter Wouters en Herman Wynants
1822 (2018-2019) nr. 1

Voorstel van decreet houdende wijziging van regelgeving betreffende politiek verlof

van Nadia Sminate, Peter Wouters, Koen Van den Heuvel, Ward Kennes, Marnic De Meulemeester en Bert Maertens
1784 (2018-2019) nr. 1

Recente vragen

Verslag - Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media - donderdag 14 februari 2019 14.26u

(2018-2019)

Verslag - Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid - woensdag 21 november 2018 10.28u

(2018-2019)

Verslag - Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media - donderdag 08 november 2018 10.32u

(2018-2019)

Recente tussenkomsten

Verslag van de hoorzitting over de fraudegevoeligheid van het profvoetbal

namens Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, verslag door Herman Wynants en Imade Annouri
1884 (2018-2019) nr. 1

Verslag van de hoorzitting over de fraudegevoeligheid van het profvoetbal

namens Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, verslag door Herman Wynants en Imade Annouri
1884 (2018-2019) nr. 1

Verslag van de hoorzitting over de fraudegevoeligheid van het profvoetbal

namens Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, verslag door Herman Wynants en Imade Annouri
1884 (2018-2019) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2