Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben  vast lid van de Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid, de Commissie Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid en de Deontologische Commissie. Ik ben plaatsvervangend lid van de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media, de Commissie Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid en de Commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering.

Binnen de Commissie Landbouw leg ik me vooral toe op de thema’s die met vlees te maken hebben. Vermits ik in mijn jonge jaren een opleiding tot beenhouwer gevolgd heb, is dit toch een thema dat ik altijd ben blijven opvolgen. Daarnaast volg ik ook de thema’s op die te maken hebben met Stadslandbouw.

In de Commissie Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid kan ik terugvallen op mijn ervaringen als voormalig districtsvoorzitter van Deurne. Mijn focus ligt in deze commissie op Inburgering en Integratie  en andere Stedelijke problematieken.

Als plaatsvervangend lid van de Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media werk ik voornamelijk rond Sport. Onder andere lokale sportinfrastructuur en integratieprojecten probeer ik daar goed op te volgen.

Hieronder vind je  het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Wens je op de hoogte te blijven van mijn activiteiten in het Vlaams Parlement, schrijf je dan in op mijn persoonlijke nieuwsbrief.

Recent ingediende documenten

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende slimme steden en gemeenten in Vlaanderen

van Andries Gryffroy, Annick De Ridder, Matthias Diependaele, Peter Wouters, Bert Maertens en Nadia Sminate
1561 (2017-2018) nr. 1

Amendementen op het ontwerp van decreet over het lokaal bestuur

van Nadia Sminate, Koen Van den Heuvel, Marnic De Meulemeester, Bert Maertens, Michel Doomst, Marius Meremans, Bart Dochy, Peter Wouters, Orry Van de Wauwer, Ward Kennes en Andries Gryffroy
1353 (2017-2018) nr. 2

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, wat de toestemming tot crematie betreft

van Martine Taelman, Peter Wouters, Michel Doomst, Nadia Sminate, Katrien Schryvers en Sofie Joosen
859 (2015-2016) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Ondersteuning sportverenigingen - Clubgrade

van Peter Wouters aan minister Philippe Muyters (Vraag en antwoord)
307 (2017-2018)

Schriftelijke vraag Lokale voedselstrategieën - Beleid en ondersteuning

van Peter Wouters aan minister Joke Schauvliege (Vraag en antwoord)
289 (2017-2018)

Schriftelijke vraag Vzw Berrefonds - Ondersteuningsmogelijkheden

van Peter Wouters aan minister Jo Vandeurzen (Vraag en antwoord)
321 (2017-2018)

Recente tussenkomsten

Verslag van de hoorzitting over grensoverschrijdend gedrag in de sector Media

namens Commissie Grensoverschrijdend Gedrag, verslag door Bert Moyaers
1357 (2017-2018) nr. 17

Vraag om uitleg over het schrappen van de U17 en U19 uit het jeugdvoetbal

van Imade Annouri aan minister Philippe Muyters
1559 (2017-2018)

Vraag om uitleg over de evolutie van het Belgische vrouwenwielrennen en de rol die Vlaanderen daarin kan spelen

van Bert Moyaers aan minister Philippe Muyters
1640 (2017-2018)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2