Nieuws over dit onderwerp

57 steden en gemeenten vragen sport- en beweegscan aan

Begin 2017 lanceerde minister van Sport Philippe Muyters het Actieplan ‘Sport op het Werk’. Een belangrijk instrument in dat actieplan is de ‘Sport- en Beweegscan’, een digitale enquête waarmee de …

Clubgrade van start met eerste pilootclubs

Hoewel de werknaam ‘Clubgrade’ pas recentelijk werd toegewezen, werd het project reeds eind 2016 gelanceerd. De bedoeling van het project is om de bestuurskracht van sportclubs te versterken om beter …

Clubgrade zal besturen van verenigingen en organisaties versterken in het uitwerken van een ethisch beleid

Begin januari berichtten diverse media dat minister Philippe Muyters van start is gegaan met het pilootproject Clubgrade, een project dat sportclubs moet ondersteunen bij ethische kwesties, zoals …