Nieuws over dit onderwerp

Clubgrade van start met eerste pilootclubs

Hoewel de werknaam ‘Clubgrade’ pas recentelijk werd toegewezen, werd het project reeds eind 2016 gelanceerd. De bedoeling van het project is om de bestuurskracht van sportclubs te versterken om beter …

Clubgrade zal besturen van verenigingen en organisaties versterken in het uitwerken van een ethisch beleid

Begin januari berichtten diverse media dat minister Philippe Muyters van start is gegaan met het pilootproject Clubgrade, een project dat sportclubs moet ondersteunen bij ethische kwesties, zoals …

Vlaams Parlement breidt onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag uit

Op vraag van de N-VA zal het Vlaams Parlement ook grensoverschrijdend gedrag buiten de sportwereld onder de loep nemen. Het werkveld van de bijzondere commissie die in juni – na verhalen van misbruik …