Inburgering en Integratie

Nieuws over dit onderwerp

1.248 verplichte inburgeraars verhuisden naar provincie Antwerpen vanuit Brussel of Wallonië

1.248 nieuwkomers zijn sinds vorig jaar uit Brussel of Wallonië naar de provincie Antwerpen verhuisd. En zo hebben zij alsnog een inburgeringstraject moeten volgen. In Vlaanderen gaat het in totaal …

Klimsport als hefboom naar integratie en tewerkstelling

Sinds september 2015 wordt het project ‘The Vertical Club’ ondersteunt door de Vlaamse overheid. De bedoeling van het project is om jonge vluchtelingen de kans te geven om klimsporten te beoefenen …

Inburgering op maat bereikt doelgroepen

403 jongeren van 16 tot 18 jaar en 174 laaggeletterde vrouwen nemen deel Het Europese Fonds voor Asiel en Migratie (AMIF) maakte 12 miljoen euro vrij gedurende de periode 2014-2020 voor …