Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Peter Wouters op 6 december 2018, over deze onderwerpen: Sport

Het voetbalschandaal dat de voorbije weken aan het licht kwam, wordt ook in het Vlaams Parlement opgevolgd. Vorige week werd er al een hoorzitting georganiseerd in de commissie sport met de Pro League, de KBVB en Voetbal Vlaanderen. Minister Muyters lanceerde enkele maatregelen vanuit zijn …

Door Peter Wouters op 9 juli 2018, over deze onderwerpen: Sport

Begin 2017 lanceerde minister van Sport Philippe Muyters het Actieplan ‘Sport op het Werk’. Een belangrijk instrument in dat actieplan is de ‘Sport- en Beweegscan’, een digitale enquête waarmee de sportieve basisgegevens van werknemers in kaart worden gebracht. Tot op heden vonden 185 van die scans …

Door Peter Wouters op 28 maart 2018, over deze onderwerpen: Sport

Hoewel de werknaam ‘Clubgrade’ pas recentelijk werd toegewezen, werd het project reeds eind 2016 gelanceerd. De bedoeling van het project is om de bestuurskracht van sportclubs te versterken om beter te kunnen omgaan met complexe maatschappelijke uitdagingen, zoals pesten of seksueel …

Door Peter Wouters op 25 januari 2018, over deze onderwerpen: Sport

Begin januari berichtten diverse media dat minister Philippe Muyters van start is gegaan met het pilootproject Clubgrade, een project dat sportclubs moet ondersteunen bij ethische kwesties, zoals pesten en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Wouters vroeg naar …

Door Matthias Diependaele, Peter Wouters op 23 oktober 2017, over deze onderwerpen: Grensoverschrijdend Gedrag, Sport, Buitengewoon onderwijs, Jeugd, Kleuterschool en basisonderwijs, Secundair onderwijs, Welzijn

Op vraag van de N-VA zal het Vlaams Parlement ook grensoverschrijdend gedrag buiten de sportwereld onder de loep nemen. Het werkveld van de bijzondere commissie die in juni – na verhalen van misbruik in de judowereld – het licht zag, wordt daarmee helemaal opengetrokken. Ten laatste volgende zomer …

Door Peter Wouters op 26 september 2017, over deze onderwerpen: Jeugd, Sport

De Vlaamse sportwereld moet ontegensprekelijk meer oog en oor hebben voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. Een reeks getuigenissen heeft dat pijnlijk duidelijk gemaakt. Maar we creëren geen veilig sportklimaat door bijkomende, logge administratieve structuren op poten te zetten. Veel …