Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Peter Wouters op 18 april 2017, over deze onderwerpen: Binnenlands Bestuur

Vrijdag 14 april 2017 — De Commissie voor Binnenlands Bestuur van het Vlaams Parlement zet  de problematiek van de intercommunales bovenaan haar agenda. De eerste resultaten worden tegen het zomerreces 2017 verwacht.  Aanleiding De Commissie bevoegd voor Binnenlands Bestuur nam zich voor de …

Door Peter Wouters op 17 maart 2017, over deze onderwerpen: Binnenlands Bestuur

Het aartsbisdom Mechelen-Brussel steunt de herbestemming van ontwijde kerken als columbarium. Dat zeggen Vlaams Parlementsleden Sofie Joosen en Peter Wouters die deze vorm van herbestemming bij het aartsbisdom gingen bepleiten. Op initiatief van de N-VA keurde het Vlaams Parlement onlangs een …

Door Peter Wouters op 24 oktober 2016, over deze onderwerpen: Binnenlands Bestuur

Voortaan mogen iemands assen na crematie ook in het openbaar worden verstrooid, althans toch op plekken die steden en gemeenten daarvoor aanduiden. Antwerpen zou bijvoorbeeld een strooiplek aan de Schelde kunnen regelen. Sinds vorige week is er een aanpassing gebeurd in het Vlaamse decreet op …

Door Peter Wouters op 22 juni 2016, over deze onderwerpen: Binnenlands Bestuur

Persbericht Afscheidsplechtigheden worden steeds persoonlijker ingevuld. Dit geldt ook voor de manier van begraven. Zo willen sommige mensen graag dat hun as wordt uitgestrooid in een natuurgebied, of in een afbreekbare urne wordt begraven in een bos. Op vandaag laat de regelgeving dit echter …

Door Peter Wouters op 18 mei 2016, over deze onderwerpen: Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid

De Commissie voor Bestuurszaken, Inburgering en Stedenbeleid bracht op donderdag 19 en vrijdag 20 mei een tweedaags werkbezoek aan Rotterdam. Een ontmoeting met de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb stond mee op het programma.  De commissie Bestuurszaken, Inburgering en Stedenbeleid bouwde het …

Door Peter Wouters op 24 juni 2015, over deze onderwerpen: Binnenlands Bestuur, Inburgering en Integratie, Inburgering & Integratie

Tijdens de commissie Binnenlands Bestuur in het Vlaams Parlement vroeg Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Wouters op welke manier bevoegd minister Liesbeth Homans wil inzetten op vrijwillige inburgering bij imams. Op dinsdag 23 juni vroeg Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Wouters in de …