Vlaanderen telt 207 beschermde begraafplaatsen

Door Peter Wouters op 26 februari 2018, over deze onderwerpen: Binnenlands Bestuur

Begraafplaatsen die beschermd zijn vallen onder de behoudsbeginselen. Dat wil zeggen dat ze in goede staat moeten worden gehouden en niet gesloopt mogen worden. In Vlaanderen zijn er 207 begraafplaatsen beschermd. Dat blijkt uit een schriftelijke vraag van Peter Wouters aan bevoegd minister en minister-president van de Vlaamse Regering, Geert Bourgeois.

 “Het is belangrijk om het tijdsbeeld zo goed mogelijk in stand te houden en aan huidige generaties te laten zien hoe er ooit werd omgegaan met de dood en hoe men daar vorm aan gaf”, vertelt Peter Wouters, die in het Vlaams Parlement alles omtrent begraafplaatsen opvolgt. “Ik denk bijvoorbeeld aan de militaire begraafplaatsen, die hier ook onder vallen. Het is belangrijk dat die bewaard blijven omdat ze deel uitmaken van een stuk geschiedenis dat nooit vergeten mag worden”, vult Manuela Van Werde aan, die alle dossiers omtrent erfgoed volgt.

Begraafplaatsen kunnen beschermd zijn omwille van drie redenen: als monument, als stadsgezicht of dorpsgezicht, of als landschap. Van de 207 beschermde begraafplaatsen in Vlaanderen zijn er 193 beschermd als monument, waarvan 167 militaire begraafplaatsen. Als stads- of dorpsgezicht zijn er 8 beschermd. Er zijn 6 begraafplaatsen beschermd als landschap, waarvan 2 militaire begraafplaatsen.

Daarnaast zijn nog 87 kerkhofmuren en 45 graftekens en – kapellen beschermd. Meer informatie kan u vinden in het antwoord van de minister in bijlage.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is