Sportparticipatie stimuleren bij kansengroepen

Door Peter Wouters op 7 juli 2015, over deze onderwerpen: Inburgering en Integratie, Sport, Stedenbeleid

Vlaanderen telt 319 sportverenigingen per 100.000 inwoners. In de steden stijgt het aanbod ook steeds meer. De laatste Stadsmonitor peilde naar de sportparticipatie van de stadsbewoners. Hieruit bleek dat een aantal doelgroepen minder aan sport doen dan anderen. Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Wouters vroeg via een schriftelijke vraag aan bevoegd minister Muyters welke maatregelen hij wil nemen op het stimuleren van de sportparticipatie bij deze kansengroepen.

In 2014 deed bijna de helft van de inwoners van de 13 steden regelmatig aan sport. De opvallendste bevindingen zijn dat mannen, jongeren en hoogopgeleiden duidelijk vaker aan sport doen. Ook personen met de Belgische nationaliteit doen iets meer aan sport. Een aantal belangrijke doelgroepen worden minder goed bereikt en als ze toch aan sport doen, zijn dat meestal diegenen die het minst tevreden zijn over de sportvoorzieningen in hun stad.

“De conclusies van de Stadsmonitor lopen gelijk met eerdere onderzoeken in Vlaanderen waaruit bleek dat vrouwen, mensen in armoede en mensen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond minder participeren aan sport”, vertelt Peter Wouters. “De minister speelde hier al op in met zijn beleidsnota Sport, maar kon nu concreter zijn over de maatregelen die hij zal nemen om deze groepen te bereiken en te stimuleren om deel te nemen aan sportactiviteiten.”

In zijn antwoord somde de minister enkele duidelijke acties op die sportparticipatie zal stimuleren bij deze kansengroepen. Zo worden er nu reeds gerichte sportmarkten georganiseerd die de drempels naar sport verlagen, zal er een nieuwe sportpromotiecampagne worden gelanceerd, loopt er een traject waarin de sportparticipatie van meisjes en vrouwen met buitenlandse afkomst wordt belicht, komen er verschillende vormingen, zal Buurtsport verder geïmplementeerd en geprofessionaliseerd worden en is het pilootproject ‘Sport en Jeugdzorg’ opgestart. Een mooi voorbeeld van een actie die er reeds is in geslaagd om een kansengroep te bereiken is de Belgian Homeless Cup, waarbij een grote groep van daklozen via een onderbouwde sportcompetitie kunnen deelnemen aan sportactiviteiten.

“We kijken alvast uit naar de resultaten van deze mooie acties, want sport moet toegankelijk zijn voor iedereen. Het is niet alleen gezond, het bevordert ook de sociale integratie in de maatschappij”, concludeert Wouters. 

 

Bijlage rechts: schriftelijke vraag en antwoord 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is