Project Motiverend Coachen scoort grote onderscheiding

Door Peter Wouters op 30 maart 2017, over deze onderwerpen: Sport

Begin 2014 ging het project Motiverend Coachen van start met steun van de Vlaamse Overheid. De financiering liep tot eind 2016. Peter Wouters vroeg aan Vlaams minister van Sport, Philippe Muyters, een evaluatie van het project.

Sporters blijven motiveren om drop-out te voorkomen

Het project Motiverend Coachen werd opgestart om jeugdcoaches te scholen om de nadruk te leggen op het sportplezier, de sportbeleving en de sportparticipatie van kinderen om drop-out in jeugdsportclubs tegen te gaan. “De jeugdcoach speelt daar een cruciale rol in. Het is dan ook belangrijk om hen te ondersteunen om op een motiverende wijze met jonge sporters om te gaan”, vertelt Peter Wouters.

Het traject om een Coach met M-factor te worden, bestaat uit twee luiken: een initiatiesessie en een reeks van drie workshops van telkens 3 uren.

Minstens 670 jeugdcoaches zullen certificaat hebben behaald

Sinds de start in 2014 tot nu zullen bijna 2.300 mensen de initiatiesessie gevolgd hebben en maar liefst 670 coaches het certificaat van “Coach met M-factor” hebben behaald. “Het initiële doel bij de opstart van het project was om 500 certificaten te kunnen uitreiken. Dat zal dus ver overschreden worden. We kunnen zeker van een succes spreken”, licht Peter Wouters toe.

Uitmuntende beoordeling door deelnemers

Uit de schriftelijke vraag van Peter Wouters aan minister Muyters blijkt overigens dat het succes zich ook kwalitatief laat tellen. De deelnemers mochten immers de initiatiesessie en de workshopreeks beoordelen. “De totale score bedroeg 8,2 op 10. Grote onderscheiding dus. Men gaf ook aan dat ze ook effectief aan de slag kunnen met de inhoud van de workshops, wat uiteraard het belangrijkste is,” aldus Peter Wouters.

Structurele verankering van het project

De financiering voor het project ‘Motiverend Coachen’ liep tot eind 2016. Maar de inspanningen die geleverd werden hebben ertoe geleid dat het project goed verankerd is geraakt bij diverse partners.  “Zo zijn de initiatiesessie en de workshops onder andere geïntegreerd binnen het bijscholingsaanbod van de Vlaamse Trainersschool en zal het praktisch handboek ‘Motiverend Coachen in de sport’ gebruikt worden binnen hoorcolleges aan de Universiteit van Gent en de KU Leuven. Verder zal er ook actief aan de slag gegaan worden met de verzamelde kennis en expertise,” besluit Peter Wouters. 

 

De schriftelijke vraag van Peter Wouters en het antwoord van minister Muyters kan u in bijlage (rechts) vinden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is