Help: er zijn te veel meldpunten!

Door Peter Wouters op 11 december 2017, over deze onderwerpen: Grensoverschrijdend Gedrag, Seksueel misbruik

Wie raakt er nog wijs uit de vele meldpunten die hand over hand lijken toe te nemen? De Vlaamse ombudsman Bart Weekers roept nog maar eens op: “Stop de wildgroei.”

Nul meldingen kwamen er dit jaar al binnen over grensoverschrijdend gedrag binnen de Vlaamse overheid, wist Vlaams minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA) donderdag in het Vlaams Parlement te melden. Het losbarsten van de #MeToocampagne had kennelijk geen gevolg voor de werklast bij het meldpunt Spreekbuis, waarop personeelsleden van de Vlaamse overheid terechtkunnen met klachten over ongewenst seksueel gedrag, pesterijen en andere integriteitskwesties.

In 2016 ontving Spreekbuis een tiental meldingen, in 2012 waren er dat opmerkelijk genoeg nog 43. Ook toen al vond Vlaams ombudsman Bart Weekers dat erg weinig. Vlaanderen moet de wildgroei aan meldpunten en hulplijnen inperken, roept hij al jaren. “Anno 2017 is dat nog altijd niet veranderd.”

Everzwijnen
Een greep uit de meldpunten die alleen al de afgelopen weken in de media kwamen: everzwijnen, seksuele intimidatie, geluidsoverlast in Brussel, Bende van Nijvel, ouderenmishandeling, leegstand, agressie tegenover artsen, sociale fraude, en drukuitoefening en belangenvermenging voor ambtenaars. Dat laatste meldpunt bestaat nog niet, maar er is wel 'vraag' naar. En dan was er onlangs nog de suggestie van Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld) om een meldpunt grensoverschrijdend gedrag speciaal voor zijn sector op te richten.

Vlaams parlementslid Peter Wouters (N-VA) uit Deurne, ook lid van de commissie Grensoverschrijdend Gedrag, gaf in het Vlaams Parlement te kennen dat hij zo'n extra meldpunt geen goed idee vindt. “Het is steekvlampolitiek. Als je nu al inzoomt op cultuur, dan krijg je binnen de kortste keren eentje apart voor ballet en eentje voor piano. De versnippering is nu al te groot”, zegt Wouters. “Vlaanderen hééft een centraal meldpunt voor alle vormen van geweld en misbruik: 1712. Ik vermeld het vaak, maar het is nog te weinig bekend en te weinig bereikbaar. Nochtans is het een ideaal fundament om op voort te bouwen. Een basis voor alle klachten rond welzijn.”

Vlaams ombudsman Bart Weekers pleit ook voor het terugplooien op een paar sterke meldpunten. “Het meldpunt Wegen is een mooi voorbeeld”, zegt hij. “Een professioneel meldpunt kan een melding snel evalueren, eerste hulp bieden en naar de juiste dienst dispatchen.”

Bron: Gazet van Antwerpen, zaterdag 9 december 2017

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is