Debat over intergemeentelijke samenwerking in commissie Binnenlands Bestuur

Door Peter Wouters op 20 juni 2017, over deze onderwerpen: Binnenlands Bestuur

De Commissie voor Bestuurszaken van het Vlaams Parlement organiseerde op dinsdag 20 juni 2017 een gedachtewisseling met minister Homans en Jeroen Windey, administrateur-generaal van ABB, over het tweede rapport betreffende de intergemeentelijke samenwerkingen.

Intergemeentelijke samenwerkingen

Minister Liesbeth Homans gaf het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) de opdracht om alle constructies verbonden aan de intergemeentelijke samenwerkingen in kaart te brengen. Zodoende wil de minister zicht krijgen op structuren, mandaten en specifieke taken.

In een eerste rapport van het Agentschap Binnenlands Bestuur dat op 18 april 2017 in de Commissie Bestuurszaken werd besproken, maakte het Agentschap i.s.m. VVSG een inventarisatie in de breedte op van de gemeentelijke en intergemeentelijke participaties. De inventarisatie beoogde het volledige landschap van de (inter)gemeentelijke participaties in kaart te brengen.

Tweede rapport

De Commissie Bestuurszaken besprak op dinsdag 20 juni een tweede rapport over de (inter)gemeentelijke structuren. Het gaat om een inventarisatie in de diepte van de structuren opgezet in het kader van de intergemeentelijke samenwerking. De opstellers van het rapport maakten een bestuurlijke analyse van de gemeentelijke en intergemeentelijke participaties op basis van de data die het Agentschap verzamelde via een individuele bevraging van alle geïnventariseerde structuren.

De diepte-analyse leidt tot een aantal vaststellingen die ter inspiratie van de beleidsmakers kunnen dienen in het politieke debat dat momenteel wordt gevoerd over (inter)gemeentelijke participaties en de toekomst van de intergemeentelijke samenwerking in Vlaanderen.

De commissieleden wisselden daarover van gedachten met minister Liesbeth Homans en met Jeroen Windey, administrateur-generaal van ABB.

Bron: Persbericht opgesteld door het Vlaams Parlement

Peter Wouters werd als verslaggever aangeduid namens de commissie. Het verslag kan u hier vinden. 

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is