Clubgrade zal besturen van verenigingen en organisaties versterken in het uitwerken van een ethisch beleid

Door Peter Wouters op 25 januari 2018, over deze onderwerpen: Sport

Begin januari berichtten diverse media dat minister Philippe Muyters van start is gegaan met het pilootproject Clubgrade, een project dat sportclubs moet ondersteunen bij ethische kwesties, zoals pesten en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Wouters vroeg naar verdere toelichting.

Op 8 januari getuigde een moeder tijdens een uitzending op Radio 1 dat haar zoon reeds lange tijd gepest wordt in de jeugdwerking van een voetbalclub uit eerste klasse. Minister Muyters werd om een reactie gevraagd waarbij hij verklaarde dat er gestart is met een pilootproject dat clubs moet ondersteunen om hun ethisch beleid te versterken. Het project kreeg de naam Clubgrade en de eerste fase ervan werd reeds vorig jaar opgestart.

In de eerste fase van het project Clubgrade gaat de Vlaamse Sportfederatie in dialoog met sportclubs om te ontdekken welke uitdagingen, behoeften en groeikansen er zijn en om te bekijken wat sportclubs reeds ondernomen hebben. Met die input gaat men vervolgens aan de slag in pilootclubs om voor beweging binnen de club te zorgen. Peter Wouters vroeg minister Muyters welke criteria gehanteerd worden voor de sportclubs die deelnemen aan het pilootproject en naar mogelijke eerste tussentijdse conclusies.

Nood aan ondersteuning in het ethisch beleid

Wat men alvast duidelijk vaststelt in de eerste bevragingen is dat er zeker en vast nood is aan ondersteuning van de besturen van de clubs om een goed beleid rond ethische kwesties uit te werken. Een krachtdadig bestuur zal immers reageren op pesten, op grensoverschrijdend gedrag en op andere thema’s. In dit project ligt de focus op de achterliggende competenties die daarvoor nodig zijn.

De bedoeling van Clubgrade is om met pilootclubs van start te gaan, maar om uiteindelijk instrumenten te kunnen uitwerken waar elke club mee aan de slag kan. Daarom werden volgende criteria vastgesteld om de clubs te selecteren: de club moet voldoende groot zijn, de clubs moeten uit verschillende sporttakken komen en ze moeten reeds ambities hebben om te werken aan een beleid rond ethische kwesties.

Op de vraag van Peter Wouters om ook zeker de kleinere clubs, die vaak op vrijwilligers draaien, niet te vergeten, verzekerde de minister dat deze clubs een belangrijke doelgroep blijven. De instrumenten of maatregelen die voortkomen uit het pilootproject, zullen immers net als doel hebben om implementeerbaar te zijn in elke club.

Ook mogelijkheden voor jeugd- en cultuursector

De minister lichtte tenslotte nog toe dat het project zich niet hoeft te beperken tot de sportsector, maar dat ook organisaties en verenigingen uit de jeugd- en cultuursector deel kunnen nemen indien daar vraag naar zou zijn. De eerste gesprekken zijn daarvoor lopende tussen het projectteam en de betrokken administraties van Jeugd en Cultuur.

Voor het project Clubgrade werd door minister Muyters 1.018.696,11 euro voorzien voor de komende 4 jaren. Het verslag van de bespreking van de Vraag om Uitleg kan u hier lezen en herbekijken

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is