Clubgrade van start met eerste pilootclubs

Door Peter Wouters op 28 maart 2018, over deze onderwerpen: Sport

Hoewel de werknaam ‘Clubgrade’ pas recentelijk werd toegewezen, werd het project reeds eind 2016 gelanceerd. De bedoeling van het project is om de bestuurskracht van sportclubs te versterken om beter te kunnen omgaan met complexe maatschappelijke uitdagingen, zoals pesten of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Via dit project wil men ervoor zorgen dat het bestuur beschikt over de achterliggende competenties die nodig zijn om gepast te reageren in dergelijke situaties.

In maart gingen de eerste 20 pilootclubs van start met het project Clubgrade. Dat blijkt uit een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Wouters aan minister Philippe Muyters. De eerste pilootclubs werden geselecteerd op basis van hun specifieke expertise. Deze clubs zullen helpen bij het ontwikkelen van nieuwe ondersteuningsvormen. Vanaf het najaar 2018 krijgt deze groep dan, samen met de tweede groep pilootclubs, de mogelijkheid om de ondersteuningsvormen effectief toe te passen binnen de eigen clubwerking.

Om het beleidsvoerend vermogen van de sportclubs te meten, ontwikkelde de Universiteit Gent een meetinstrument. Dat meetinstrument wordt momenteel reeds in dertig sportclubs getest.

De volledige vraag van Peter Wouters en het antwoord van minister Muyters kan u onder ‘bijlagen’ vinden.  

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is