350.000 euro ter ondersteuning van 30 volkstuinprojecten

Door Peter Wouters op 29 februari 2016, over deze onderwerpen: Landbouw, Stedenbeleid

In 2015 werd voor de derde maal een projectoproep gelanceerd voor volkstuinen. De bedoeling van de projectoproep was om in eerste instantie de aanleg van nieuwe volkstuinen een boost te geven, om zo aan de stijgende vraag tegemoet te komen. In tweede instantie ging de aandacht uit naar de modernisering of de uitbreiding van bestaande volkstuinen. De minister trok een budget van 350.000 euro uit. Van de 65 ingediende dossiers werden 30 volkstuinprojecten goedgekeurd. Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Wouters vroeg bij bevoegd minister Schauvliege een stand van zaken op.

De Vlaamse overheid wil het aanbod aan volkstuinen in Vlaanderen uitbreiden en riep daarom gemeenten, OCMW’s en vzw’s op om een project in te dienen. Dossiers konden ingestuurd worden tot 15 september 2015. Van de 65 ingediende dossiers werden 30 volkstuinprojecten goedgekeurd. De geselecteerde projecten kunnen voor 75% gesubsidieerd worden, met een plafond van 15.000 euro per project. Ze krijgen een uitvoeringstermijn van 3 jaar.

De minister bezorgde op vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Wouters een overzicht van de goedgekeurde projecten. “Uit de cijfers blijkt dat 13 van de 30 goedgekeurde dossiers ingediend werden door een gemeente of een stad. 12 van de 30 dossiers werden ingediend door een VZW. Dat is niet zo verwonderlijk omdat een volkstuin echt een soort van buurtproject is. Ofwel biedt een gemeente of stad die mogelijkheid aan aan de bewoners, ofwel richten bewoners zelf een VZW op omdat er nood aan is of de zin ervoor is in de buurt”, licht Peter Wouters toe. Daarnaast werden 4 dossiers ingediend door een OCMW en 1 dossier door een andere rechtsvorm.

De meeste aanvragen kwamen vanuit de provincie Antwerpen, namelijk 19 dossiers waarvan 9 werden goedgekeurd. Uit de provincie Vlaams-Brabant werden 7 van de 15 dossiers goedgekeurd. Uit de provincie Limburg werden 11 dossiers ingediend, uit Oost-Vlaanderen 10 dossiers en uit West-Vlaanderen ook 10 dossiers. Hiervan werden respectievelijk 4, 2 en 8 projecten goedgekeurd.

Van de 345.176,19 euro die wordt toebedeeld, gaat de meeste steun naar projecten in de provincies West-Vlaanderen (97.274,19 euro) en Antwerpen (94.554,71 euro).  

De minister gaf ook nog mee dat de timing voor de projectoproep 2016 nog niet werd vastgesteld. Daarmee laat ze alvast wel uitschijnen dat er nog een projectoproep in 2016 volgt voor de ondersteuning van volkstuinen. 

 

In bijlage (rechts) kan u een overzicht van de goedgekeurde projecten vinden.

 

Meer informatie en goedgekeurde projecten uit vorige oproepen kan u hier vinden. 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is